Doporučujeme pro základní školy

Domácí zvířata v zoo - NOVÉ ZPRACOVÁNÍ

Vhodný pro 1. a 2. tř. Program realizovaný v areálu zoo. Pohádkový příběh, při kterém se děti seznámí se zástupci domácích, ale i dalších zvířat v zoo. Děti svou aktivitou mají za úkol vysvobodit princeznu a prince ze zakletí. Přijdou do kontaktu s vybranými druhy živých zvířat, dozvědí se o významu domácích zvířat pro člověkaa poznávají přírodniny. 
Délka programu 2 hodiny. Více ZDE.

Zvířata a jejich mláďata 

Vhodný pro 1. a 2. tř. Program probíhá v učebně. Děti se seznámí s určitými druhy zvířat, dozvědí se o životě ve zvířecích rodinách a naučí se jednotlivé členy zvířecích rodin pojmenovávat. Poslouchají i zvukové nahrávky. Po vyluštění tajenky závěrečné křížovky je čeká překvapení v podobě živého zvířátka. 
Délka programu 1 hodina. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.

Lesní zvířátka 
Pro 1. a 2. tř. Program je kombinovaný. V úvodní části se děti nejen v areálu zoo, ale i za jejími branami, dozvídají o významu lesa, poznávají přírodniny a seznamují se se zástupci lesních zvířátek. Následuje bližší poznání lesních zvířat chovaných v Zoo Děčín. Tuto část doprovázejí hry a soutěžní otázky související s tématem. Závěrečná část programu nabízí v učebně ZooŠkoly zopakování informací o zvířatech, doplněné multimediální obrazovou prezentací a ukázkou zvukových projevů zvířat. Dětem je umožněn kontakt s vybranými zvířaty ZooŠkoly. 
Délka programu 2 hodiny, včetně krátké přestávky. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Na lovu s rysy a vlky 
Pro 2. až 4 tř. Program realizovaný v areálu zoo a částečně i za jeho branami. Procházka částí zoo zaměřená na porovnání sil dvou skupin dětí - vlků a rysů. Děti se při soutěžení dozvědí zajímavosti ze života těchto dvou šelem, ale i dalších zvířat. Při tomto programu také poznávají přírodniny. 
Program je hravý, trvá 2 hodiny.   

Stopy zvířat 
Pro 3. až 5. tř. Program do učebny. Děti poznávají některé druhy stop zvířat. Poslouchají při tomto programu také zvukové nahrávky a poznávají přírodniny. V pracovním listu se naučí jednotlivé typy stop správně přiřadit k určitým zvířatům. Mohou přijít do přímého kontaktu s živým zvířetem. 
Délka programu 1 hodina. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.    

Ptačí stezka 
Pro 3. až 5. tř. Program je kombinovaný, probíhá jak v areálu zoo, tak v učebně. Program přibližuje žákům zástupce vodního ptactva, exotického ptactva, dravců a ptáků našich lesů. Děti během společné procházky po zoo vyplňují pracovní listy a seznamují se s rozdílnostmi mezi ptáky a s některými zajímavostmi z jejich života. Na závěr mají žáci v učebně možnost bližšího seznámení se s přírodninami souvisejícími s tématem a uslyší nahrávky zvukových projevů některých ptáků. 
Délka programu 2 hodiny. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Rekordmani světa zvířat - nové zpracování, nová zvířata, nové pracovní listy
Vhodný pro 3. až 6. tř. Program probíhá v areálu zoo. Děti se při prohlídce určité trasy seznamují s výjimečnými zvířaty Zoo Děčín a způsobem jejich života. Poznají tak např. největší kočkovitou šelmu Evropy, nejmenší ovečku na světě, největšího zástupce hlodavců atd. S jedním z nich mohou být v přímém kontaktu. Kromě zajímavých zvířecích zástupců děčínské zoo program zmiňuje i další rekordmany ze světa zvířat. Své poznatky si děti zaznamenávají do pracovních listů. 
Délka programu 2 hodiny.   

Ekologie 
Pro 3. až 6. tř. Tento kombinovaný program je realizován z větší části v učebně ZooŠkoly a částečně také v areálu zoo. Děti se zde seznámí s pojmem ekologie, dotkneme se problému ochrany životního prostředí, probereme třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci se také seznámí s ohroženými druhy zvířat chovanými v Zoo Děčín a pár jejich zástupců si děti budou moci prohlédnout přímo v ZooŠkole.V programu nechybí ani hry a na závěr je možnost zhlédnutí filmu s tématikou třídění a využití odpadu. 
Délka programu je 2 hodiny (včetně půlhodinového filmu). 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou. 

Mezi vlky 
Pro 5. až 6. tř. Program do učebny. Děti se seznámí se životem vlků, způsobem jejich lovu a uspořádáním ve smečce. Samy pracují ve skupinách - směčkách a s použitím různého obrazového materiálu spolu soutěží. Mají k dispozici ukázky přírodnin, zvukové nahrávky. Pozorovat živé vlky přímo v expozici zoo je doporučováno - to už ale bez lektora. Délka programu 1 hodina. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Putování po Národním parku České Švýcarsko 
Pro 4. až 5. tř. Kombinovaný program nejprve v učebně přiblíží dětem téma ochrany přírody, seznámí je s jednotlivými národními parky ČR a se zástupci zvířat žijících v NP ČŠ. Během této části vyplňují žáci pracovní listy, v nichž nechybí křížovka nebo slepá mapa. Poté následuje komentovaná prohlídka Expozice Českosaského Švýcarska přímo v areálu děčínské zoo. 
Délka programu 2 hodiny. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Putování po Národním parku České Švýcarsko 
Pro 6. až 8. tř. Program je kombinovaný, probíhá jak v areálu zoo, tak v učebně. V hlavní části programu žáci při procházce expozicí zoo aktivně vyhledávají informace nejen o fauně NP České Švýcarsko. Ve skupinkách plní lektorem zadané úkoly. V učebně následuje shrnutí informací a to formou prezentace. Zároveň se děti seznámí s národními parky ČR a některými zajímavostmi NP České Švýcarsko. Nechybí ani krátké odreagování ve formě doplňovačky a puzzle. 
Délka programu 2 hodiny. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Abeceda zvířat - NOVINKA!
3. - 9. třída ZŠ a SŠ. Živočišná říše čítá obrovské množství rozmanitých druhů. V tomto výukovém programu si žáci a studenti prověří jejich znalost formou soutěže, připomenou si některé známé druhy živočichů, ale poučí se i o těch neznámých. Nebude chybět ani kontakt s některým živým zvířetem. Program je realizován v učebně, je časově flexibilní. 
Doporučená délka je pro mladší děti 1 hodina, pro starší 2 hodiny. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou. 

Patenty a vynálezy přírody 
Pro 6. až 9. tř. Probíhá v areálu zoo. Program přivede děti k zamyšlení nad výbavou jednotlivých zvířat a nad jejich schopnostmi. Budou vyplňováním pracovních listů odhalovat tajemství možného vzniku jednotlivých předmětů či nástrojů, které člověk běžně používá a k jejichž výrobě zřejmě našel předlohu v přírodě. Část programu je pak zaměřena na třídění zvířat podle jednotlivých znaků. Děti se ve skupinkách vydávají po zoo samy načerpat informace. Program trvá 2 hodiny. 

Ohrožená zvířata
Pro 7. až 9. tř. Program realizovaný v učebně. Během úvodní diskuse mohou děti vyjádřit své názory na práva zvířat. Dozvědí se více o poslání a funkci zoologických zahrad. Seznámí se s úlohou záchovných programů. Mohou se dozvědět bližší informace o některých ohrožených zvířatech chovaných v Zoo Děčín. Jeden zástupce ohrožených zvířat jim bude v učebně dělat společnost. 
Program trvá 1 hodinu. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou. 

Světem obojživelníků
Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. Program představuje formou přednášky a diskuse třídu obojživelníků. Zaměřuje se na vysvětlení a obeznámení se slovem obojživelník. Dále na osídlení souše prvními obratlovci. Zmiňuje se o evoluci stavby těla obratlovců i vývoj jednotlivých druhů obojživelníků. Žáci a studenti vyplňují pracovní listy. 
Program trvá asi 3 hodiny. Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.

Autor: Alena Houšková | Aktualizováno: 14.02.2014
Nahoru
<listopad>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Doporučujeme pro základní školy

Domácí zvířata v zoo - NOVÉ ZPRACOVÁNÍ

Vhodný pro 1. a 2. tř. Program realizovaný v areálu zoo. Pohádkový příběh, při kterém se děti seznámí se zástupci domácích, ale i dalších zvířat v zoo. Děti svou aktivitou mají za úkol vysvobodit princeznu a prince ze zakletí. Přijdou do kontaktu s vybranými druhy živých zvířat, dozvědí se o významu domácích zvířat pro člověkaa poznávají přírodniny. 
Délka programu 2 hodiny. Více ZDE.

Zvířata a jejich mláďata 

Vhodný pro 1. a 2. tř. Program probíhá v učebně. Děti se seznámí s určitými druhy zvířat, dozvědí se o životě ve zvířecích rodinách a naučí se jednotlivé členy zvířecích rodin pojmenovávat. Poslouchají i zvukové nahrávky. Po vyluštění tajenky závěrečné křížovky je čeká překvapení v podobě živého zvířátka. 
Délka programu 1 hodina. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.

Lesní zvířátka 
Pro 1. a 2. tř. Program je kombinovaný. V úvodní části se děti nejen v areálu zoo, ale i za jejími branami, dozvídají o významu lesa, poznávají přírodniny a seznamují se se zástupci lesních zvířátek. Následuje bližší poznání lesních zvířat chovaných v Zoo Děčín. Tuto část doprovázejí hry a soutěžní otázky související s tématem. Závěrečná část programu nabízí v učebně ZooŠkoly zopakování informací o zvířatech, doplněné multimediální obrazovou prezentací a ukázkou zvukových projevů zvířat. Dětem je umožněn kontakt s vybranými zvířaty ZooŠkoly. 
Délka programu 2 hodiny, včetně krátké přestávky. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Na lovu s rysy a vlky 
Pro 2. až 4 tř. Program realizovaný v areálu zoo a částečně i za jeho branami. Procházka částí zoo zaměřená na porovnání sil dvou skupin dětí - vlků a rysů. Děti se při soutěžení dozvědí zajímavosti ze života těchto dvou šelem, ale i dalších zvířat. Při tomto programu také poznávají přírodniny. 
Program je hravý, trvá 2 hodiny.   

Stopy zvířat 
Pro 3. až 5. tř. Program do učebny. Děti poznávají některé druhy stop zvířat. Poslouchají při tomto programu také zvukové nahrávky a poznávají přírodniny. V pracovním listu se naučí jednotlivé typy stop správně přiřadit k určitým zvířatům. Mohou přijít do přímého kontaktu s živým zvířetem. 
Délka programu 1 hodina. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.    

Ptačí stezka 
Pro 3. až 5. tř. Program je kombinovaný, probíhá jak v areálu zoo, tak v učebně. Program přibližuje žákům zástupce vodního ptactva, exotického ptactva, dravců a ptáků našich lesů. Děti během společné procházky po zoo vyplňují pracovní listy a seznamují se s rozdílnostmi mezi ptáky a s některými zajímavostmi z jejich života. Na závěr mají žáci v učebně možnost bližšího seznámení se s přírodninami souvisejícími s tématem a uslyší nahrávky zvukových projevů některých ptáků. 
Délka programu 2 hodiny. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Rekordmani světa zvířat - nové zpracování, nová zvířata, nové pracovní listy
Vhodný pro 3. až 6. tř. Program probíhá v areálu zoo. Děti se při prohlídce určité trasy seznamují s výjimečnými zvířaty Zoo Děčín a způsobem jejich života. Poznají tak např. největší kočkovitou šelmu Evropy, nejmenší ovečku na světě, největšího zástupce hlodavců atd. S jedním z nich mohou být v přímém kontaktu. Kromě zajímavých zvířecích zástupců děčínské zoo program zmiňuje i další rekordmany ze světa zvířat. Své poznatky si děti zaznamenávají do pracovních listů. 
Délka programu 2 hodiny.   

Ekologie 
Pro 3. až 6. tř. Tento kombinovaný program je realizován z větší části v učebně ZooŠkoly a částečně také v areálu zoo. Děti se zde seznámí s pojmem ekologie, dotkneme se problému ochrany životního prostředí, probereme třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci se také seznámí s ohroženými druhy zvířat chovanými v Zoo Děčín a pár jejich zástupců si děti budou moci prohlédnout přímo v ZooŠkole.V programu nechybí ani hry a na závěr je možnost zhlédnutí filmu s tématikou třídění a využití odpadu. 
Délka programu je 2 hodiny (včetně půlhodinového filmu). 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou. 

Mezi vlky 
Pro 5. až 6. tř. Program do učebny. Děti se seznámí se životem vlků, způsobem jejich lovu a uspořádáním ve smečce. Samy pracují ve skupinách - směčkách a s použitím různého obrazového materiálu spolu soutěží. Mají k dispozici ukázky přírodnin, zvukové nahrávky. Pozorovat živé vlky přímo v expozici zoo je doporučováno - to už ale bez lektora. Délka programu 1 hodina. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Putování po Národním parku České Švýcarsko 
Pro 4. až 5. tř. Kombinovaný program nejprve v učebně přiblíží dětem téma ochrany přírody, seznámí je s jednotlivými národními parky ČR a se zástupci zvířat žijících v NP ČŠ. Během této části vyplňují žáci pracovní listy, v nichž nechybí křížovka nebo slepá mapa. Poté následuje komentovaná prohlídka Expozice Českosaského Švýcarska přímo v areálu děčínské zoo. 
Délka programu 2 hodiny. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Putování po Národním parku České Švýcarsko 
Pro 6. až 8. tř. Program je kombinovaný, probíhá jak v areálu zoo, tak v učebně. V hlavní části programu žáci při procházce expozicí zoo aktivně vyhledávají informace nejen o fauně NP České Švýcarsko. Ve skupinkách plní lektorem zadané úkoly. V učebně následuje shrnutí informací a to formou prezentace. Zároveň se děti seznámí s národními parky ČR a některými zajímavostmi NP České Švýcarsko. Nechybí ani krátké odreagování ve formě doplňovačky a puzzle. 
Délka programu 2 hodiny. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.  

Abeceda zvířat - NOVINKA!
3. - 9. třída ZŠ a SŠ. Živočišná říše čítá obrovské množství rozmanitých druhů. V tomto výukovém programu si žáci a studenti prověří jejich znalost formou soutěže, připomenou si některé známé druhy živočichů, ale poučí se i o těch neznámých. Nebude chybět ani kontakt s některým živým zvířetem. Program je realizován v učebně, je časově flexibilní. 
Doporučená délka je pro mladší děti 1 hodina, pro starší 2 hodiny. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou. 

Patenty a vynálezy přírody 
Pro 6. až 9. tř. Probíhá v areálu zoo. Program přivede děti k zamyšlení nad výbavou jednotlivých zvířat a nad jejich schopnostmi. Budou vyplňováním pracovních listů odhalovat tajemství možného vzniku jednotlivých předmětů či nástrojů, které člověk běžně používá a k jejichž výrobě zřejmě našel předlohu v přírodě. Část programu je pak zaměřena na třídění zvířat podle jednotlivých znaků. Děti se ve skupinkách vydávají po zoo samy načerpat informace. Program trvá 2 hodiny. 

Ohrožená zvířata
Pro 7. až 9. tř. Program realizovaný v učebně. Během úvodní diskuse mohou děti vyjádřit své názory na práva zvířat. Dozvědí se více o poslání a funkci zoologických zahrad. Seznámí se s úlohou záchovných programů. Mohou se dozvědět bližší informace o některých ohrožených zvířatech chovaných v Zoo Děčín. Jeden zástupce ohrožených zvířat jim bude v učebně dělat společnost. 
Program trvá 1 hodinu. 
Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou. 

Světem obojživelníků
Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. Program představuje formou přednášky a diskuse třídu obojživelníků. Zaměřuje se na vysvětlení a obeznámení se slovem obojživelník. Dále na osídlení souše prvními obratlovci. Zmiňuje se o evoluci stavby těla obratlovců i vývoj jednotlivých druhů obojživelníků. Žáci a studenti vyplňují pracovní listy. 
Program trvá asi 3 hodiny. Při objednání programu v zoo na Pastýřské stěně prosíme přezůvky s sebou.