německy anglicky

Doporučujeme pro základní školy a střední školy


Vyprávění žabího prince 

Doporučení: pro 1. tř. 

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 1 hodina

Děti se při tomto programu seznámí se životem ve vodě a u vody, s jednotlivými stádii vývoje žab, od vajíček přes pulce až k dospělým žábám, a to vše pomocí obrázků, hravou, srozumitelnou formou. V programu je prostor i na říkanku, písničku nebo krátkou pohádku o žábě. Samy děti si vyzkoušejí, jakou práci dá žábě naklást vajíčka či ulovit něco k snědku a poslechnou si hlasové projevy žab. Na závěr nechybí ukázka kontaktního zvířete.


Domácí zvířata v zoo

Doporučení: pro 1. a 2. tř.

Místo: ve venkovním areálu zoo

Délka: 2 hodiny

Pohádkový příběh, při kterém se děti seznámí se zástupci domácích, ale i dalších zvířat v zoo. Děti svou aktivitou mají za úkol vysvobodit princeznu a prince ze zakletí. Přijdou do kontaktu s vybranými druhy živých zvířat, dozvědí se o významu domácích zvířat pro člověka a poznávají přírodniny. 


Zvířata a jejich mláďata 

Doporučení: pro 1. a 2. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: 1 hodina

Děti se seznámí s určitými druhy zvířat, dozvědí se o životě ve zvířecích rodinách a naučí se jednotlivé členy zvířecích rodin pojmenovávat. Poslouchají i zvukové nahrávky. Po vyluštění tajenky závěrečné doplňovačky přijde na řadu ukázka kontaktního zvířete.


Lesní zvířátka 

Doporučení: pro 1. a 2. tř.

Kde: částečně ve venkovním areálu zoo, částečně v lese, částečně v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 2 hodiny

V úvodní části probíhá diskuze o významu lesa, děti poznávají přírodniny a seznamují se se zástupci lesních zvířátek. Následuje bližší poznání lesních zvířat chovaných v Zoo Děčín. Tuto část doprovázejí hry a soutěžní otázky související s tématem. Druhá část programu nabízí v učebně ZooŠkoly zopakování informací o zvířatech, doplněné multimediální obrazovou prezentací a ukázkou zvukových projevů zvířat. V závěru proběhne ukázka kontaktního zvířete.


Na lovu s rysy a vlky

Doporučení: pro 2. až 4. tř. 

Místo: částečně v areálu zoo, částečně v lese

Délka: 2 hodiny

Děti při programu porovnávají vědomosti a síly ve dvou skupinách - jako rysové a vlci.  Při soutěžení se dozvídají zajímavosti ze života těchto dvou šelem, ale i dalších zvířat. Také poznávají přírodniny a nechybí ani ukázka kontaktního zvířete.


Stopy zvířat 

Doporučení: pro 3. až 5. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: 1 hodina

Děti se seznamují s druhy zvířecích stop. Poslouchají při tomto programu také zvukové nahrávky a poznávají přírodniny. V pracovním listu se naučí jednotlivé typy stop správně přiřadit k určitým zvířatům. Nechybí ukázka kontaktního zvířete.


Ptačí stezka 

Doporučení: pro 3. až 5. tř.

Místo: částečně ve venkovním areálu zoo, částečně v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 2 hodiny

Program přibližuje žákům zástupce vodního ptactva, exotického ptactva, dravců a ptáků našich lesů. Děti během společné procházky po zoo vyplňují pracovní listy a seznamují se s rozdílnostmi mezi ptáky a s některými zajímavostmi z jejich života. Na závěr mají žáci v učebně možnost bližšího seznámení se s přírodninami souvisejícími s tématem. Uslyší také nahrávky zvukových projevů některých ptáků a bude jim představeno kontaktní zvíře.


Rekordmani světa zvířat 

Doporučení: pro 3. až 6. tř.

Místo: ve venkovním areálu zoo

Délka: 2 hodiny

Děti se seznamují s výjimečnými zvířaty Zoo Děčín a způsobem jejich života. Poznají tak např. největší kočkovitou šelmu Evropy, největšího zástupce hlodavců atd. Kromě zajímavých zvířecích zástupců děčínské zoo program zmiňuje i další rekordmany ze světa zvířat. Své poznatky si děti zaznamenávají do pracovních listů. V programu je také prostor na ukázku kontaktního zvířete.


Ekologie 

Doporučení: pro 3. až 6. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 2 hodiny (včetně půlhodinového filmu), nebo 1,5 hodiny (bez filmu)

Děti se seznámí s pojmem ekologie, dotkneme se problému ochrany životního prostředí, zopakujeme třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci se také seznámí pomocí obrazové prezentace s ohroženými druhy zvířat chovanými v Zoo Děčín. Na závěr je možnost zhlédnutí filmu s tématikou třídění a využití odpadu. Ukázka kontaktního zvířete je také součástí programu.


Mezi vlky 

Doporučení: pro 5. a 6. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Děti se seznámí se životem vlků, způsobem jejich lovu a uspořádáním ve smečce. Samy pracují ve skupinách – smečkách, a to s použitím různého obrazového materiálu. Mají k dispozici ukázky přírodnin, zvukové nahrávky, pracují s mapou a mají možnost ukázky drobného kontaktního zvířete. Pozorovat živé vlky přímo v expozici zoo je doporučováno, to už ale bez lektora/lektorky.


Putování po Národním parku České Švýcarsko 

Doporučení: pro 4. a 5. tř.

Místo: částečně v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou) a částečně ve venkovním areálu

Délka: 2 hodiny

Program nejprve přiblíží dětem téma ochrany přírody, seznámí je s jednotlivými národními parky ČR a se zástupci zvířat žijících v NP ČŠ. Během této části vyplňují žáci pracovní listy, v nichž nechybí křížovka nebo slepá mapa. Na závěr části, která je realizována v učebně, proběhne ukázka kontaktního zvířete. Poté následuje lektorem/lektorkou komentovaná prohlídka Expozice Českosaského Švýcarska přímo v areálu děčínské zoo. 


Putování po Národním parku České Švýcarsko 

Doporučení: pro 6. až 8. tř.

Místo: částečně ve venkovním areálu a částečně v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 2 hodiny

V první části programu žáci při procházce expozicí zoo aktivně vyhledávají informace nejen o fauně NP České Švýcarsko. Ve skupinkách plní lektorem/lektorkou zadané úkoly. V učebně následuje shrnutí informací, a to formou prezentace. Zároveň se děti seznámí s národními parky ČR a některými zajímavostmi NP České Švýcarsko. Nechybí ukázka kontaktního zvířete.


Abeceda zvířat

Doporučení: pro 3. – 9. tř. ZŠ a SŠ

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: variabilní, pro mladší děti doporučujeme 1 hodinu, pro starší 2 hodiny

Živočišná říše čítá obrovské množství rozmanitých druhů. V tomto výukovém programu si žáci a studenti prověří jejich znalost formou soutěže, připomenou si některé známé druhy živočichů, ale poučí se i o těch neznámých. Nebude chybět ani ukázka kontaktního zvířete.


Patenty a vynálezy přírody 

Doporučení: pro 6. až 9. tř.

Místo: ve venkovním areálu zoo

Délka: 2 hodiny

Program přivede žáky k zamyšlení nad výbavou jednotlivých zvířat a nad jejich schopnostmi. Budou vyplňováním pracovních listů odhalovat tajemství možného vzniku jednotlivých předmětů či nástrojů, které člověk běžně používá a k jejichž výrobě zřejmě našel předlohu v přírodě. Část programu je pak zaměřena na třídění zvířat podle jednotlivých znaků. Děti se ve skupinkách vydávají po zoo samy načerpat informace. Ukázka kontaktního zvířete přijde na závěr programu.


Ohrožená zvířata

Doporučení: pro 7. až 9. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: 1 hodina

Během úvodní diskuze mohou žáci vyjádřit své názory na práva zvířat. Dozvědí se více o poslání a funkci zoologických zahrad. Seznámí se s úlohou záchovných programů. Budou jim předány bližší informace o některých ohrožených zvířatech chovaných v Zoo Děčín. V programu je zařazena i ukázka kontaktního zvířete.


Světem obojživelníků

Doporučení: 6. až 9. tř. a pro SŠ

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: 3 hodiny

Program představuje formou přednášky a diskuse třídu obojživelníků. Zaměřuje se na vysvětlení a obeznámení se slovem obojživelník. Dále na osídlení souše prvními obratlovci. Zmiňuje se o evoluci stavby těla obratlovců i vývoj jednotlivých druhů obojživelníků. Žáci a studenti vyplňují pracovní listy. Také nechybí ukázka kontaktního zvířete.


Prohlídka zoo s průvodcem

Doporučení:  věk neomezeně (nedoporučujeme pro děti mladší 5 let)

Místo: ve venkovním areálu zoo – Pastýřská stěna

Délka: 1, 5 – 2 hodiny, dle dohody

Průvodce slovním komentářem přiblíží některá chovaná zvířata, zmíní případně i historii zoo a její úlohu a v současnosti. Kontakt s drobným zvířetem nebude chybět.


Prohlídka Rajských ostrovů s průvodcem

Doporučení: věk neomezeně (nedoporučujeme pro děti mladší 5 let)

Místo: v odloučené Expozici Rajské ostrovy – Teplická 19, Děčín

Délka: 45 – 60 minut, dle dohody

Upozornění: schodiště, zvýšená vlhkost a teplota vzduchu

Bližší slovní seznámení s některými obyvateli expozice. Cena pro školní kolektivy 80Kč/žák. Další zájemci se dozvědí cenu na zooskola@zoodecin.cz.

Autor: Alena Houšková | Aktualizováno: 09.01.2023
Nahoru
otevírací doba
vstupné
cesta do zoo
mapa zoo
sluzby
archiv článků
kamera
kamera
e-shop
Kalendář akcí
<květen>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Text zřizovatel

Znak města Děčín

Text partneři

Logo společnosti INO

Logo Grešík Valdemar

Logo Agrokomplexu

asan.jpg

Logo Balconi

Logo Rabina

ovoce-zelenina-mar-mat.jpg

Logo Liftea

Logo Děčínského deníku

Logo e-děčínsko

Logo Děčín.cz

  kudyznudy.jpg

Logo Domova dětí a mládeže Děčín

zuš_nové.jpg

Logo Útulku Děčín

Logo vzdělávacího centra Svopap

Logo Vstupenky Děčín

Logo Artmaterial.cz

Text Jsme členem

Logo evropské asociace zoo

Logo světové asociace zoo

Logo Unie českých a slovenských zoo

Logo Fauna-flora

Logo IZE

Logo ISIS

Logo evropského záchovného programu

Logo destinačního fondu

Informace o Českém Švýcarsku

Text Sponzoři noci snů

úk.jpg

Logo Rabina

Logo Balconi

cukrárna expres.jpg

Logo MAR-MAT ovoce a zelenina

lengau.jpg

bamburger.jpg

Logo Domu dětí a mládeže Děčín

Logo Dům Tisku

pekárna jindra.jpg

zš tyrše děčín.jpg

Logo skautů

šluknov.jpg

strážci přírody.jpg

idnis iter.jpg

Logo ZŠ Slovanka

sokol maxičky.jpg

spartan děčín.jpg

Doporučujeme pro základní školy a střední školy

Vyprávění žabího prince 

Doporučení: pro 1. tř. 

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 1 hodina

Děti se při tomto programu seznámí se životem ve vodě a u vody, s jednotlivými stádii vývoje žab, od vajíček přes pulce až k dospělým žábám, a to vše pomocí obrázků, hravou, srozumitelnou formou. V programu je prostor i na říkanku, písničku nebo krátkou pohádku o žábě. Samy děti si vyzkoušejí, jakou práci dá žábě naklást vajíčka či ulovit něco k snědku a poslechnou si hlasové projevy žab. Na závěr nechybí ukázka kontaktního zvířete.


Domácí zvířata v zoo

Doporučení: pro 1. a 2. tř.

Místo: ve venkovním areálu zoo

Délka: 2 hodiny

Pohádkový příběh, při kterém se děti seznámí se zástupci domácích, ale i dalších zvířat v zoo. Děti svou aktivitou mají za úkol vysvobodit princeznu a prince ze zakletí. Přijdou do kontaktu s vybranými druhy živých zvířat, dozvědí se o významu domácích zvířat pro člověka a poznávají přírodniny. 


Zvířata a jejich mláďata 

Doporučení: pro 1. a 2. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: 1 hodina

Děti se seznámí s určitými druhy zvířat, dozvědí se o životě ve zvířecích rodinách a naučí se jednotlivé členy zvířecích rodin pojmenovávat. Poslouchají i zvukové nahrávky. Po vyluštění tajenky závěrečné doplňovačky přijde na řadu ukázka kontaktního zvířete.


Lesní zvířátka 

Doporučení: pro 1. a 2. tř.

Kde: částečně ve venkovním areálu zoo, částečně v lese, částečně v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 2 hodiny

V úvodní části probíhá diskuze o významu lesa, děti poznávají přírodniny a seznamují se se zástupci lesních zvířátek. Následuje bližší poznání lesních zvířat chovaných v Zoo Děčín. Tuto část doprovázejí hry a soutěžní otázky související s tématem. Druhá část programu nabízí v učebně ZooŠkoly zopakování informací o zvířatech, doplněné multimediální obrazovou prezentací a ukázkou zvukových projevů zvířat. V závěru proběhne ukázka kontaktního zvířete.


Na lovu s rysy a vlky

Doporučení: pro 2. až 4. tř. 

Místo: částečně v areálu zoo, částečně v lese

Délka: 2 hodiny

Děti při programu porovnávají vědomosti a síly ve dvou skupinách - jako rysové a vlci.  Při soutěžení se dozvídají zajímavosti ze života těchto dvou šelem, ale i dalších zvířat. Také poznávají přírodniny a nechybí ani ukázka kontaktního zvířete.


Stopy zvířat 

Doporučení: pro 3. až 5. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: 1 hodina

Děti se seznamují s druhy zvířecích stop. Poslouchají při tomto programu také zvukové nahrávky a poznávají přírodniny. V pracovním listu se naučí jednotlivé typy stop správně přiřadit k určitým zvířatům. Nechybí ukázka kontaktního zvířete.


Ptačí stezka 

Doporučení: pro 3. až 5. tř.

Místo: částečně ve venkovním areálu zoo, částečně v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 2 hodiny

Program přibližuje žákům zástupce vodního ptactva, exotického ptactva, dravců a ptáků našich lesů. Děti během společné procházky po zoo vyplňují pracovní listy a seznamují se s rozdílnostmi mezi ptáky a s některými zajímavostmi z jejich života. Na závěr mají žáci v učebně možnost bližšího seznámení se s přírodninami souvisejícími s tématem. Uslyší také nahrávky zvukových projevů některých ptáků a bude jim představeno kontaktní zvíře.


Rekordmani světa zvířat 

Doporučení: pro 3. až 6. tř.

Místo: ve venkovním areálu zoo

Délka: 2 hodiny

Děti se seznamují s výjimečnými zvířaty Zoo Děčín a způsobem jejich života. Poznají tak např. největší kočkovitou šelmu Evropy, největšího zástupce hlodavců atd. Kromě zajímavých zvířecích zástupců děčínské zoo program zmiňuje i další rekordmany ze světa zvířat. Své poznatky si děti zaznamenávají do pracovních listů. V programu je také prostor na ukázku kontaktního zvířete.


Ekologie 

Doporučení: pro 3. až 6. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 2 hodiny (včetně půlhodinového filmu), nebo 1,5 hodiny (bez filmu)

Děti se seznámí s pojmem ekologie, dotkneme se problému ochrany životního prostředí, zopakujeme třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci se také seznámí pomocí obrazové prezentace s ohroženými druhy zvířat chovanými v Zoo Děčín. Na závěr je možnost zhlédnutí filmu s tématikou třídění a využití odpadu. Ukázka kontaktního zvířete je také součástí programu.


Mezi vlky 

Doporučení: pro 5. a 6. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Děti se seznámí se životem vlků, způsobem jejich lovu a uspořádáním ve smečce. Samy pracují ve skupinách – smečkách, a to s použitím různého obrazového materiálu. Mají k dispozici ukázky přírodnin, zvukové nahrávky, pracují s mapou a mají možnost ukázky drobného kontaktního zvířete. Pozorovat živé vlky přímo v expozici zoo je doporučováno, to už ale bez lektora/lektorky.


Putování po Národním parku České Švýcarsko 

Doporučení: pro 4. a 5. tř.

Místo: částečně v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou) a částečně ve venkovním areálu

Délka: 2 hodiny

Program nejprve přiblíží dětem téma ochrany přírody, seznámí je s jednotlivými národními parky ČR a se zástupci zvířat žijících v NP ČŠ. Během této části vyplňují žáci pracovní listy, v nichž nechybí křížovka nebo slepá mapa. Na závěr části, která je realizována v učebně, proběhne ukázka kontaktního zvířete. Poté následuje lektorem/lektorkou komentovaná prohlídka Expozice Českosaského Švýcarska přímo v areálu děčínské zoo. 


Putování po Národním parku České Švýcarsko 

Doporučení: pro 6. až 8. tř.

Místo: částečně ve venkovním areálu a částečně v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou)

Délka: 2 hodiny

V první části programu žáci při procházce expozicí zoo aktivně vyhledávají informace nejen o fauně NP České Švýcarsko. Ve skupinkách plní lektorem/lektorkou zadané úkoly. V učebně následuje shrnutí informací, a to formou prezentace. Zároveň se děti seznámí s národními parky ČR a některými zajímavostmi NP České Švýcarsko. Nechybí ukázka kontaktního zvířete.


Abeceda zvířat

Doporučení: pro 3. – 9. tř. ZŠ a SŠ

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: variabilní, pro mladší děti doporučujeme 1 hodinu, pro starší 2 hodiny

Živočišná říše čítá obrovské množství rozmanitých druhů. V tomto výukovém programu si žáci a studenti prověří jejich znalost formou soutěže, připomenou si některé známé druhy živočichů, ale poučí se i o těch neznámých. Nebude chybět ani ukázka kontaktního zvířete.


Patenty a vynálezy přírody 

Doporučení: pro 6. až 9. tř.

Místo: ve venkovním areálu zoo

Délka: 2 hodiny

Program přivede žáky k zamyšlení nad výbavou jednotlivých zvířat a nad jejich schopnostmi. Budou vyplňováním pracovních listů odhalovat tajemství možného vzniku jednotlivých předmětů či nástrojů, které člověk běžně používá a k jejichž výrobě zřejmě našel předlohu v přírodě. Část programu je pak zaměřena na třídění zvířat podle jednotlivých znaků. Děti se ve skupinkách vydávají po zoo samy načerpat informace. Ukázka kontaktního zvířete přijde na závěr programu.


Ohrožená zvířata

Doporučení: pro 7. až 9. tř.

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: 1 hodina

Během úvodní diskuze mohou žáci vyjádřit své názory na práva zvířat. Dozvědí se více o poslání a funkci zoologických zahrad. Seznámí se s úlohou záchovných programů. Budou jim předány bližší informace o některých ohrožených zvířatech chovaných v Zoo Děčín. V programu je zařazena i ukázka kontaktního zvířete.


Světem obojživelníků

Doporučení: 6. až 9. tř. a pro SŠ

Místo: v učebně ZooŠkoly (prosíme přezůvky s sebou).

Délka: 3 hodiny

Program představuje formou přednášky a diskuse třídu obojživelníků. Zaměřuje se na vysvětlení a obeznámení se slovem obojživelník. Dále na osídlení souše prvními obratlovci. Zmiňuje se o evoluci stavby těla obratlovců i vývoj jednotlivých druhů obojživelníků. Žáci a studenti vyplňují pracovní listy. Také nechybí ukázka kontaktního zvířete.


Prohlídka zoo s průvodcem

Doporučení:  věk neomezeně (nedoporučujeme pro děti mladší 5 let)

Místo: ve venkovním areálu zoo – Pastýřská stěna

Délka: 1, 5 – 2 hodiny, dle dohody

Průvodce slovním komentářem přiblíží některá chovaná zvířata, zmíní případně i historii zoo a její úlohu a v současnosti. Kontakt s drobným zvířetem nebude chybět.


Prohlídka Rajských ostrovů s průvodcem

Doporučení: věk neomezeně (nedoporučujeme pro děti mladší 5 let)

Místo: v odloučené Expozici Rajské ostrovy – Teplická 19, Děčín

Délka: 45 – 60 minut, dle dohody

Upozornění: schodiště, zvýšená vlhkost a teplota vzduchu

Bližší slovní seznámení s některými obyvateli expozice. Cena pro školní kolektivy 80Kč/žák. Další zájemci se dozvědí cenu na zooskola@zoodecin.cz.