Pravidla fotosoutěže 2018

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Pořadatelem soutěže je Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, Děčín, 405 02. Soutěžícím se stává každá fyzická osoba, která zašle 1 fotografii v daném termínu a za daných podmínek organizátorovi soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Zoo Děčín a jejich rodinní příslušníci.
 • Cílem soutěže je vybrat nejzdařilejší fotografii zvířete z děčínské zoo. Jeden soutěžící může zaregistrovat maximálně 1 fotografii. Fotografie musí být autorským dílem soutěžícího a odpovídat zadaným podmínkám. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie nesplňující zadané podmínky.
 • Soutěž bude rozdělena na 2 věkové kategorie:
 1. Kategorie DĚTI (0 – 15 let)
 2. Kategorie DOSPĚLÍ (16 – 100 let)
 • Do fotosoutěže zasílejte pouze fotografie zvířat ze Zoo Děčín pořízené v období od 10. do 18. února 2018. Podmínkou zařazení do soutěže je zakoupení vstupenky v tomto období a zaslání její fotokopie či scanu, ze které bude jasně čitelný datum návštěvy zoo.
 • Soutěžící zasílají fotografie pouze v elektronické podobě ve formátu JPG (jpeg) na e-mailovou adresu media@zoodecin.cz. Ořez a poměr stran fotografie není omezen, ale je nutné dodržet rozměr nejdelší strany fotografie, která musí být minimálně 1500 pixelů. Fotografie nesmějí být dodatečně obsahově upravovány (především vkopírováním jiných obrazů, vkládanými texty, různými rámečky) či jinak počítačově pozměněny. Povoleny jsou jen základní úpravy (úprava histogramu, kontrastu, jasu, doostření atd.).
 • Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění povinných údajů (jméno, příjmení, e-mail, popř. volitelně adresa a telefon) a přiložení kopie vstupenky.
 • Odesláním e-mailu s fotografií a povinnými údaji vyjadřuje účastník souhlas s prohlášením, že byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla akceptuje. Uvedené údaje slouží pouze pro účely soutěže a potřeby Zoo Děčín a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Soutěžící odesláním e-mailu se soutěžní fotografií uděluje souhlas pořadateli pro případné bezplatné použití této fotografie na www stránkách a na produktech Zoo Děčín. Autorská práva zůstávají i nadále autorovi fotografie.
 • Uzávěrka soutěže je 19. února 2018 ve 23,59 h. Porota jmenovaná pořadatelem vybere 10 nejlepších fotografií v každé kategorii, které budou uveřejněny na facebooku Zoo Děčín, kde bude možné od 22. do 28. února hlasovat pro nejhezčí z nich. Tři fotografie z každé kategorie s nejvíce hlasy (To se mi líbí) bude oceněno a výsledky budou zveřejněny v následujícím týdnu.
 • Vítězné snímky budou prezentovány na internetových stránkách Zoo Děčín: www.zoodecin.cz a na facebookovém profilu Zoo Děčín: www.facebook.com/zoodecin.
 • Výherci budou o výsledku informování e-mailem nebo telefonicky. Předání cen proběhne na akci „Pastýřská 50“ 17. března 2018.
 • Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.
 • Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhry.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.
Autor: Alena Houšková | Aktualizováno: 07.02.2018
Nahoru
<prosinec>
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Pravidla fotosoutěže 2018

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Kategorie DĚTI (0 – 15 let)
 2. Kategorie DOSPĚLÍ (16 – 100 let)