německy anglicky

Návštěvní řád

Účelem a smyslem tohoto návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a majetku návštěvníků, provozovatele a ochrana zařízení a majetku v areálu zoo. Návštěvníci Zoo Děčín vstupem do areálu souhlasí s tímto návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující pravidla (platí jak pro areál zoo na Pastýřské stěně, tak v oddělené Expozici Rajské ostrovy):

 1. Vstup do zoo je možný pouze s platnou vstupenkou a pouze ve stanovenou provozní dobu, která se během roku mění. Vstupenku je nutno uchovat po celou dobu návštěvy zoo pro případnou kontrolu.
 2. Vstupenka je nepřenosná a umožňuje jednorázový vstup do areálu zoo, opětovný návrat není možný. Vstupné se nevrací z důvodu změny počasí, vysoké návštěvnosti, změny zdravotního stavu, špatného pocitu z návštěvy nebo vykázání pro porušování návštěvního řádu.
 3. Dětem mladším 10 let je návštěva zoo povolena z bezpečnostních důvodů pouze v doprovodu plnoleté osoby (rodiče, pedagogický dozor, či jiný doprovod). Pro účely návštěvního řádu se za plnoletou osobu nerozumí pracovník zoo (např. lektor ZooŠkoly). Vedoucí hromadných výprav jsou odpovědni za bezpečnost celé skupiny.
 4. Návštěvník svým vstupem do areálu zoo uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, zvukové, obrazově zvukové či obrazové záznamy s jeho osobou, které mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity k propagačním účelům zoo, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.
 5. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu Zoo Děčín instalován kamerový systém sloužící pro potřeby ostrahy zoo a k monitorování a zajištění bezpečnosti chovaných zvířat.
 6. Osobám vykazujícím zjevné známky opilosti nebo požití omamných a psychotropních látek není povolen vstup do areálu. Tyto osoby mohou být ze zoo vykázány okamžitě bez náhrady.
 7. Do zoo platí zákaz vstupu se zvířaty. Zákaz se nevztahuje na psy vodící a asistenční (viditelně označené). Tento pes musí být na vodítku, řádně očkovaný, návštěvník tuto skutečnost musí na vyžádání prokázat. Je nutno dodržovat běžná bezpečnostní a hygienická pravidla. V případě návštěvy v doprovodu vodícího a asistenčního psa je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit na pokladně. Vstup do areálu zoo za účelem tréninku vodících, či asistenčních psů je umožněn pouze po předchozím schválení vedením zoo.
 8. Všechna zvířata dostávají krmivo, které je pečlivě vybrané a odpovídá jejich potřebám a povaze. V celé zoo platí zákaz krmení, aby nebylo ohroženo zdraví zvířat a aby zvířata nebyla vychovávána k loudění. Výjimka platí pouze u expozic s krmným automatem. Je-li automat prázdný, je denní dávka již vyčerpána.
 9. Zvířata mají svůj denní režim. Prosíme, nenuťte je k aktivitě drážděním. Nepokoušejte se upoutat jejich pozornost hlasitým křikem, klepáním na sklo apod. Přehrávání hlasité hudby, jakož ani vlastní hudební produkce a dělání hluku není dovoleno. Pokud chcete tato zvířata spatřit aktivní, navštivte zoo v různých denních dobách.
 10. Pohyb v zoo je možný pouze po vyznačených cestách. Vstup mimo návštěvnickou trasu a do jiných, veřejnosti neurčených prostor, je zakázán. Není též povoleno překonávat bariéry u expozic, stavět na ně děti, nahýbat se přes zábrany a natahovat ruce k mřížím, do voliér, ohrad a dalších míst pro zvířata. Pohyb v prostorách zoo, mimo parkoviště, je výhradně pěšky. Výjimku tvoří dětské kočárky a mechanické, či elektrické invalidní vozíky. Jiné dopravní prostředky lze používat pouze po předchozím schválení vedením zoo. Zakázaná je jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, skútru, dětských odrážedlech apod. Stejně tak je zakázáno si hrát s míčem, házet frisbee apod. Také vnášení nafukovacích balónů, zábavné a jiné pyrotechniky a dalších věcí ohrožujících bezpečnost a zdraví osob a zvířat je zakázáno.
 11. Používání klouzaček a ostatních atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí. Je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a brát ohled na klimatické podmínky. Za bezpečné používání ručí doprovod. Respektujte prosím věkové omezení pro použití na jednotlivých atrakcí.
 12. Návštěvník zoo je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, zvířatům, rostlinám i majetku a udržovat pořádek a čistotu, zejména odhazovat odpad pouze do určených odpadních nádob. V případě poškození majetku nebo zařízení zoo bude požadována náhrada škody.
 13. Mimo vyhrazená místa je v celém areálu zakázáno kouřit. Zákaz platí i pro elektronické cigarety.
 14. Natáčení a fotografování pro soukromé účely je vítáno. Při fotografování a filmování je ale zakázáno přelézat zábradlí, příkopy a jiná omezení pro vstup do zakázaných prostor a výběhů pro zvířata. Snímky pro komerční účely vyžadují předchozí souhlas vedení. Dodržujte prosím zákaz fotografování s bleskem.
 15. Informace se podávají přednostně na pokladně zoo, kde je také pro případ potřeby umístěn telefon a lékárnička první pomoci. Zde hlaste také všechny mimořádné události (např. úrazy). SOS ČÍSLO: +420 603 474 059
 16. Při hrubém porušení návštěvního řádu může pracovník zoo přivolat policii, která návštěvníka vykáže z areálu. Zoo neodpovídá za škody či újmy na zdraví návštěvníků vzniklé v souvislosti s porušením návštěvního řádu. Pokud návštěvníkovi vznikne újma na zdraví nebo škoda na majetku, je povinen prokázat, že událost nebyla způsobena porušením návštěvního řádu.

  Kateřina Majerová, ředitelka - Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace

  Autor: Alena Houšková | Aktualizováno: 27.01.2017
  Nahoru
  otevírací doba
  vstupné
  cesta do zoo
  mapa zoo
  sluzby
  archiv článků
  kamera
  kamera
  e-shop
  Kalendář akcí
  <červenec>
  Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31  

  Text zřizovatel

  Znak města Děčín

  Text partneři

  Logo společnosti INO

  Logo Grešík Valdemar

  Logo Agrokomplexu

  asan.jpg

  Logo Balconi

  Logo Rabina

  ovoce-zelenina-mar-mat.jpg

  Logo Liftea

  Logo Děčínského deníku

  Logo e-děčínsko

  Logo Děčín.cz

    kudyznudy.jpg

  Logo Domova dětí a mládeže Děčín

  zuš_nové.jpg

  Logo Útulku Děčín

  Logo vzdělávacího centra Svopap

  Logo Vstupenky Děčín

  Logo Artmaterial.cz

  Text Jsme členem

  Logo evropské asociace zoo

  Logo světové asociace zoo

  Logo Unie českých a slovenských zoo

  Logo Fauna-flora

  Logo IZE

  Logo ISIS

  Logo evropského záchovného programu

  Logo destinačního fondu

  Informace o Českém Švýcarsku

  Text Sponzoři noci snů

  úk.jpg

  Logo Rabina

  Logo Balconi

  cukrárna expres.jpg

  Logo MAR-MAT ovoce a zelenina

  lengau.jpg

  bamburger.jpg

  Logo Domu dětí a mládeže Děčín

  Logo Dům Tisku

  pekárna jindra.jpg

  zš tyrše děčín.jpg

  Logo skautů

  šluknov.jpg

  strážci přírody.jpg

  idnis iter.jpg

  Logo ZŠ Slovanka

  sokol maxičky.jpg

  spartan děčín.jpg

  Návštěvní řád

  Účelem a smyslem tohoto návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a majetku návštěvníků, provozovatele a ochrana zařízení a majetku v areálu zoo. Návštěvníci Zoo Děčín vstupem do areálu souhlasí s tímto návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující pravidla (platí jak pro areál zoo na Pastýřské stěně, tak v oddělené Expozici Rajské ostrovy):

  1. Vstup do zoo je možný pouze s platnou vstupenkou a pouze ve stanovenou provozní dobu, která se během roku mění. Vstupenku je nutno uchovat po celou dobu návštěvy zoo pro případnou kontrolu.
  2. Vstupenka je nepřenosná a umožňuje jednorázový vstup do areálu zoo, opětovný návrat není možný. Vstupné se nevrací z důvodu změny počasí, vysoké návštěvnosti, změny zdravotního stavu, špatného pocitu z návštěvy nebo vykázání pro porušování návštěvního řádu.
  3. Dětem mladším 10 let je návštěva zoo povolena z bezpečnostních důvodů pouze v doprovodu plnoleté osoby (rodiče, pedagogický dozor, či jiný doprovod). Pro účely návštěvního řádu se za plnoletou osobu nerozumí pracovník zoo (např. lektor ZooŠkoly). Vedoucí hromadných výprav jsou odpovědni za bezpečnost celé skupiny.
  4. Návštěvník svým vstupem do areálu zoo uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, zvukové, obrazově zvukové či obrazové záznamy s jeho osobou, které mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity k propagačním účelům zoo, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.
  5. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu Zoo Děčín instalován kamerový systém sloužící pro potřeby ostrahy zoo a k monitorování a zajištění bezpečnosti chovaných zvířat.
  6. Osobám vykazujícím zjevné známky opilosti nebo požití omamných a psychotropních látek není povolen vstup do areálu. Tyto osoby mohou být ze zoo vykázány okamžitě bez náhrady.
  7. Do zoo platí zákaz vstupu se zvířaty. Zákaz se nevztahuje na psy vodící a asistenční (viditelně označené). Tento pes musí být na vodítku, řádně očkovaný, návštěvník tuto skutečnost musí na vyžádání prokázat. Je nutno dodržovat běžná bezpečnostní a hygienická pravidla. V případě návštěvy v doprovodu vodícího a asistenčního psa je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit na pokladně. Vstup do areálu zoo za účelem tréninku vodících, či asistenčních psů je umožněn pouze po předchozím schválení vedením zoo.
  8. Všechna zvířata dostávají krmivo, které je pečlivě vybrané a odpovídá jejich potřebám a povaze. V celé zoo platí zákaz krmení, aby nebylo ohroženo zdraví zvířat a aby zvířata nebyla vychovávána k loudění. Výjimka platí pouze u expozic s krmným automatem. Je-li automat prázdný, je denní dávka již vyčerpána.
  9. Zvířata mají svůj denní režim. Prosíme, nenuťte je k aktivitě drážděním. Nepokoušejte se upoutat jejich pozornost hlasitým křikem, klepáním na sklo apod. Přehrávání hlasité hudby, jakož ani vlastní hudební produkce a dělání hluku není dovoleno. Pokud chcete tato zvířata spatřit aktivní, navštivte zoo v různých denních dobách.
  10. Pohyb v zoo je možný pouze po vyznačených cestách. Vstup mimo návštěvnickou trasu a do jiných, veřejnosti neurčených prostor, je zakázán. Není též povoleno překonávat bariéry u expozic, stavět na ně děti, nahýbat se přes zábrany a natahovat ruce k mřížím, do voliér, ohrad a dalších míst pro zvířata. Pohyb v prostorách zoo, mimo parkoviště, je výhradně pěšky. Výjimku tvoří dětské kočárky a mechanické, či elektrické invalidní vozíky. Jiné dopravní prostředky lze používat pouze po předchozím schválení vedením zoo. Zakázaná je jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, skútru, dětských odrážedlech apod. Stejně tak je zakázáno si hrát s míčem, házet frisbee apod. Také vnášení nafukovacích balónů, zábavné a jiné pyrotechniky a dalších věcí ohrožujících bezpečnost a zdraví osob a zvířat je zakázáno.
  11. Používání klouzaček a ostatních atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí. Je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a brát ohled na klimatické podmínky. Za bezpečné používání ručí doprovod. Respektujte prosím věkové omezení pro použití na jednotlivých atrakcí.
  12. Návštěvník zoo je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, zvířatům, rostlinám i majetku a udržovat pořádek a čistotu, zejména odhazovat odpad pouze do určených odpadních nádob. V případě poškození majetku nebo zařízení zoo bude požadována náhrada škody.
  13. Mimo vyhrazená místa je v celém areálu zakázáno kouřit. Zákaz platí i pro elektronické cigarety.
  14. Natáčení a fotografování pro soukromé účely je vítáno. Při fotografování a filmování je ale zakázáno přelézat zábradlí, příkopy a jiná omezení pro vstup do zakázaných prostor a výběhů pro zvířata. Snímky pro komerční účely vyžadují předchozí souhlas vedení. Dodržujte prosím zákaz fotografování s bleskem.
  15. Informace se podávají přednostně na pokladně zoo, kde je také pro případ potřeby umístěn telefon a lékárnička první pomoci. Zde hlaste také všechny mimořádné události (např. úrazy). SOS ČÍSLO: +420 603 474 059
  16. Při hrubém porušení návštěvního řádu může pracovník zoo přivolat policii, která návštěvníka vykáže z areálu. Zoo neodpovídá za škody či újmy na zdraví návštěvníků vzniklé v souvislosti s porušením návštěvního řádu. Pokud návštěvníkovi vznikne újma na zdraví nebo škoda na majetku, je povinen prokázat, že událost nebyla způsobena porušením návštěvního řádu.

   Kateřina Majerová, ředitelka - Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace